گروه طراحی گرافیک کاریزما

طراحی گرافیک چیست؟

به طور کلی خلق و ایجاد یک هویت بصری برای یک مجموعه تجاری طراحی گرافیک محسوب می شود؛ این طراحی می تواند با استفاده از تایپ، فضا، رنگ و تصویر ایجاد شود. اما استفاده مناسب از هر کدام از این المان ها نیازمند یک تخصص است. تخصصی که در شروع کار یک مجموعه به صورت حرفه ای بسیار ضروریست. به دلیل این که در نگاه اول، این طراحی گرافیک است که کسب و کار شما را معرفی می کند. لوگو، بنر، کارت ویزیت، تراکت، تبلیغات و …  این روانشناسی رنگ ها، مهندسی محتوا و همچنین استفاده مناسب از آیکن ها و ابزار های طراحی تخصص ماست.

اساس کار مجموعه

ما در مجموعه گرافیک کاریزما، با بهره گیری از تخصص نخبگان این حوزه کاری و همچنین جذب علاقه مندان به امور گرافیکی و آموزش حرفه ای به آن ها، به دنبال تحقق رویای خود هستیم؛ رویایی که به توسعه بخش گرافیک کشور می انجامند. با توسعه یافتن بخش گرافیک کشور شاهد حرفه ای تر شدن مجموعه های تجاری بزرگ و کسب و کار های کوچک خواهیم بود. امید است تا با یاری خدا و همکاری علاقه مندان گامی محکم و عظیم در این بخش برای کشور عزیزمان برداریم.